Go to Top

Etapy wykonania protez zębowych

Prawidłowe etapy wykonywania protez zębowych, przy których konieczna jest obecność pacjenta.

ETAP I-wyciski anatomiczne
To bardzo ważny etap, bez którego nie jest możliwa dalsza praca. Polega na pobraniu łyżką standardową wycisków masą alginatową – tzn. negatywów pola protetycznego, z których zostaną odlane gipsowe modele.

ETAP II- wyciski czynnościowe
Etap ten polega na pobraniu łyżką indywidualną wycisków bardzo dokładną masą silikonową

ETAP III – ustalenie zwarcia
Zwarcie( czyli położenie żuchwy względem szczęki) ustala się za pomocą wzorników a nastepnie oprawia się wraz z modelami w zwieraku lub artykulatorze.

ETAP IV – przymiarka protez
Na tym etapie wszelkie zmiany lub poprawki są możliwe bez większych problemów – ze zmianą kolorów i ustawienia zębów włącznie, gdyż część imitująca śluzówkę jest woskowa.

ETAP V – gotowe protezy
Protezy gotowe do oddania pacjentowi. Wymagają jeszcze ewentualnie dopasowania w ustach pacjenta i 1-2 wizyt w celu korekty.

Zadzwoń
Jak dojechać