Go to Top

Oferta

 • naprawa protez zębowych (po konsultacji telefoniczne),
 • protezy natychmiastowe (1 dzień),
 • protezy częściowe akrylowe bezklamrowe,
 • protezy hipoalergiczne,
 • protezy całkowite akrylowe (hipoalergiczne) – UWAGA: tworzywo elastyczne nie jest zalecane w przypadku protez całkowitych,
 • dostawienie zębów i klamer,
 • wzmocnienie protez siatką,
 • wykonawstwo protez zębowych,
 • uszczelnianie protez,
 • korekty,
 • protezy elastyczne częściowe
 • protezy akronowe,
 • protezy akrylopolimerowe,
 • protezy biofunkcjonalne,
 • mikroprotezy jednozębowe bezklamrowe (akron, akryl),
 • szyny wybielające,
 • w sprzedaży posiadamy myjki ultradźwiękowe i proszki do czyszczenia protez elastycznych i akrylowych,
 • czyszczenie i dezynfekcja protez.
Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia i dezynfekcji protez elastycznych

Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia i dezynfekcji protez elastycznych

Zadzwoń
Jak dojechać