Go to Top

Offer

 • repair of dentures (po konsultacji telefoniczne),
 • Immediate dentures (1 dzień),
 • protezy częściowe akrylowe bezklamrowe,
 • protezy hipoalergiczne,
 • protezy całkowite akrylowe (hipoalergiczne) – WARNING: tworzywo elastyczne nie jest zalecane w przypadku protez całkowitych,
 • dostawienie zębów i klamer,
 • strengthening mesh prosthesis,
 • construction of dentures,
 • uszczelniani prosthesis,
 • correction,
 • protezy elastyczne częściowe
 • akronowe prosthesis,
 • akrylopolimerowe prosthesis,
 • biofunctional prostheses,pl,
 • mikroprotezy jednozębowe bezklamrowe (akron, akryl),
 • Bleaching rails,
 • we have for sale ultrasonic cleaners and cleaning powders and acrylic dentures flexible,
 • cleaning and disinfection of dentures.
Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia i dezynfekcji protez elastycznych

Ultrasonic cleaner to clean and disinfect dentures flexible

Zadzwoń
Jak dojechać